Επικοινωνία

Βιβλιοπωλείον – Καφεαναγνωστήριον Το Έρμα

Έκτορος 43, Λευκωσία (πλησίον πύλης Αμμοχώστου)

Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+357) 22 346770 | 99 980574 | 97 901821