8+2 μύθοι για την τουρκική εξωτερική πολιτική

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος Έκδοσης

15,00

Εξαντλημένο

Παρά τη σημαντικότητα των παγκόσμιων και περιφερειακών εξελίξεων και τη σοβαρότητα της τουρκικής πρόκλησης, η αντίληψη και η ανάλυση της Τουρκίας στον ελληνικό χώρο πάσχει συχνά από λανθασμένες ερμηνείες, αφηγήματα, προκαταλήψεις, και γενικά μύθους που είτε υπερβάλλουν είτε υποτιμούν τις δυνατότητες και τον ρόλο της χώρας.

Το βιβλίο 8 + 2 Μύθοι για την Τουρκική Εξωτερική Πολιτική του Ζήνωνα Τζιάρρα έχει σκοπό να εξετάσει συνοπτικά δέκα βασικούς μύθους προκειμένου να συνεισφέρει στη δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό το μείζον ζήτημα. Τους περισσότερους μπορούμε να τους βρούμε στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ένας μικρός αριθμός εξ αυτών σχετίζεται περισσότερο με το τουρκικό αφήγημα για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Η επιλογή των ενοτήτων βασίζεται σε παραδοσιακά ή σύγχρονα ζητήματα που προκύπτουν στην ελληνική ή διεθνή βιβλιογραφία και στη δημόσια συζήτηση. Η ανάγκη που προκύπτει είναι η απόκτηση μιας προοπτικής που δεν θα περιορίζεται από τον ελληνικό ή κυπριακό φακό, αλλά θα λαμβάνει υπόψη τις ευρύτερες εσωτερικές και εξωτερικές πραγματικότητες της Τουρκίας.

(Από την παρουσίαση της έκδοσης)

8+2 μύθοι για την τουρκική εξωτερική πολιτική