Άνθρωποι σε χρόνους ζοφερούς

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος Έκδοσης

18,00

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας : 2-3 εβδομάδες

Η Άρεντ πι­στεύει ότι «ακό­μα και στους πιο ζο­φε­ρούς και­ρούς δι­και­ού­μα­στε να ελ­πί­ζου­με ότι θα φω­τί­σει και ότι ο φω­τι­σμός δεν θα έρ­θει από θε­ω­ρί­ες και έν­νοι­ες, αλ­λά μάλ­λον από το αβέ­βαιο, τρε­μά­με­νο και συ­χνά αδύ­να­μο φως που κά­ποιοι άν­δρες και γυ­ναί­κες με τη ζωή τους και το έρ­γο τους θα ανά­ψουν κά­τω από οποι­εσ­δή­πο­τε πε­ρι­στά­σεις και θα φω­τί­σουν το δι­ά­στη­μα του χρό­νου που τους δό­θη­κε πά­νω στη γη».

(Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Άνθρωποι σε χρόνους ζοφερούς

Βλέπετε: Άνθρωποι σε χρόνους ζοφερούς 18,00
Προσθήκη στο καλάθι