Προσφορά!

Δημοτικά τραγούδια της Καρπάθου – ήτοι συλλογή απάντων των ενδεδομένων και ανεκδότων καρπαθιακών τραγουδιών, μετά εισαγωγής περί της καρπάθιας διαλέκτου

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος Έκδοσης

Original price was: €16,96.Η τρέχουσα τιμή είναι: €15,00.

1 σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)

Εις την σειράν των «Καρπαθιακών μνημείων» προτίθεμαι, Θεού θέλοντος, να εκδώσω εκτός των ανά χείρας Δημοτικών τραγουδιών Καρπάθου, Ιστορίαν της Καρπάθου, Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου και Λεξικόν, μετά γραμματικής, της Καρπαθιακής διαλέκτου, τινά εκ των οποίων ευρίσκονται ήδη υπό προπαρασκευήν.
Προέκρινα την παράδοσιν εις την δημοσιότητα των Δημοτικών τραγουδιών διά δύο λόγους. Πρώτον, ότι αι διάφοροι συλλογαί, αι περιλαμβάνουσαι Καρπαθιακά τραγούδια, από πεντηκονταετίας υφίστανται προϊούσαν εξάντλησιν, ούτως ώστε να μη είναι εύκολος η προμήθεια αυτών υπό των βουλομένων να ασχοληθούν με τοιαύτα λαϊκά μνημεία. Δεύτερον, το και σπουδαιότερον, ότι η έκδοσις όλων των συλλογών τραγουδιών, γενομένη κατά την παλαιάν συνήθειαν της μη αποδόσεως των λαϊκών μνημείων κατά την πιστήν και ακριβή, κατά το δυνατόν, φωνητικήν γραφήν, είναι κατά το μάλλον και ήττον άχρηστος εις την επιστημονικήν μελέτην των νεωτέρων ελληνικών διαλέκτων, ως και την ορθήν και αλάθητον χρησιμοποίησιν του εν αυτοίς γλωσσικού υλικού υπό της συντάξεως του Ελληνικού ιστορικού Λεξικού. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Δημοτικά τραγούδια της Καρπάθου – ήτοι συλλογή απάντων των ενδεδομένων και ανεκδότων καρπαθιακών τραγουδιών, μετά εισαγωγής περί της καρπάθιας διαλέκτου

Κατηγορίες ,
Βλέπετε: Δημοτικά τραγούδια της Καρπάθου – ήτοι συλλογή απάντων των ενδεδομένων και ανεκδότων καρπαθιακών τραγουδιών, μετά εισαγωγής περί της καρπάθιας διαλέκτου Original price was: €16,96.Η τρέχουσα τιμή είναι: €15,00.
Προσθήκη στο καλάθι