Η επανάσταση και πώς να την κάνεις σε μια σύγχρονη κοινωνία

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος Έκδοσης

9,33

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας : 2-3 εβδομάδες

− Τὸ ἔθνος δὲν εἶναι μιὰ ἀφαίρεση. Μπορεῖ νὰ τὸ παρατηρήσει κανεὶς παντοῦ. Στὸν λαό, στὸν τόπο, στὸν πολιτισμό του, στὰ λαϊκὰ ἔθιμα καὶ στὴν γλῶσσα, στοὺς καρποὺς τῆς σκληρῆς του δουλειᾶς καὶ στὶς κοινὲς ἀναμνήσεις.

− Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀγνοήσει τὸ ἔθνος ἁπλῶς καὶ μόνο μὲ τὴν σκέψη ἤ νὰ τὸ κάνει νὰ ἐξαφανισθεῖ ἀναλύοντάς το καὶ ἀνάγοντάς το στὰ ἄτομα ποὺ τὸ ἀποτελοῦν. Τὸ ἔθνος ἁπλῶς Εἶναι.

− Ἕνας στεῖρος νοῦς δὲν μπορεῖ νὰ συλλάβει ποτὲ τὴν οὐσία τοῦ ἔθνους. Τὸ ἔθνος πρέπει νὰ βιωθεῖ.

− Ἡ ὕπαρξη τοῦ ἔθνους βασίζεται στὸ αἴσθημα τῆς κοινότητας καὶ στὸν πόθο τῆς ἐγγύτητας, ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν γενετικὴ βάση τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ πεμπτουσία τοῦ ἔθνους εἶναι ἡ ἀλληλεγγύη, ὁ ἀμοιβαῖος σεβασμὸς καὶ τὸ αἴσθημα εὐθύνης ποὺ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον.

− Τὸ ἔθνος δὲν εἶναι ἕνα τυχαῖο φυσικὸ γεγονός ἀλλὰ ἡ λογικὴ κορύφωση τῆς βιολογικῆς, κοινωνικῆς καὶ πνευματικῆς ἐξέλιξης τῆς ἀνθρωπότητας.

− Τὸ ἔθνος εἶναι μιὰ κοινότητα ἀλληλοβοήθειας καὶ ἀλληλοεξάρτησης. Μπορεῖ κανεὶς νὰ μετρήσει ἕνα ἔθνος ἀπὸ τὸν βαθμὸ ἀλληλεγγύης καὶ συνεργασίας ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἐπιδεικνύουν ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον. Τὸ ἔθνος εἶναι μιὰ ὀργανικὴ ὀντότητα.

− Ὁ λογικὸς σκοπὸς τῆς κοινωνικῆς καὶ πνευματικῆς ἐξέλιξης τῆς ἐπανάστασης εἶναι ἕνα αὐξανόμενο αἴσθημα κοινότητας καὶ πιὸ σύνθετης συνεργασίας.

− Σὲ ἕνα σοσιαλιστικὸ σύστημα τὸ ἔθνος αὐτοκυβερνᾶται μέσω τῆς ὀργανικῆς δημοκρατίας.

− Μιὰ σοσιαλιστικὴ κοινωνία χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς ὀργανικῆς ἐλευθερίας. Μιὰ σοσιαλιστικὴ κοινωνία, σὲ ἀντίθεση μὲ μιὰ φιλελεύθερη καπιταλιστικὴ κοινωνία, θέτει τὴν εὐθύνη καὶ τὸ καθῆκον πρὸς τοὺς συμπολῖτες μπροστὰ ἀπὸ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὸν ἡδονισμό.

Ὁ Κάϊ Μοῦρρος (Kai Murros) εἶναι Φινλανδὸς πολιτικὸς στοχαστὴς καὶ γεννήθηκε τὸ 1969 στὸ Ἑλσίνκι. Τὴν περίοδο 1990-1999 σπούδασε διάφορα ἀντικείμενα στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Ἑλσίνκι, κυρίως ἱστορία καὶ ἀνατολικὲς γλῶσσες. Στὴν μεταπτυχιακὴ διπλωματική του ἐργασία μελέτησε τὴν σταδιακὴ μετατροπὴ τοῦ Κινεζικοῦ Λαϊκοῦ Στρατοῦ ἀπὸ ἀντάρτικο στρατὸ σὲ σύγχρονο ἐπαγγελματικὸ στρατό. Τὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλίο εἶναι τὸ πρῶτο του καὶ κυκλοφορεῖ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.

(Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Η επανάσταση και πώς να την κάνεις σε μια σύγχρονη κοινωνία

Κατηγορία
Βλέπετε: Η επανάσταση και πώς να την κάνεις σε μια σύγχρονη κοινωνία 9,33
Προσθήκη στο καλάθι