Η ιστορικότητα του αρχιτεκτονικού έργου

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Εκδόσεις

20,48

Εξαντλημένο

Με τον τέταρτο αυτό τόμο της σειράς «Η ζωή μέσα στο χώρο» και τις έξι μελέτες που έχουν εκδοθεί στους προηγούμενους, συμπληρώνει κατά κάποιο τρόπο μια ενότητα κειμένων με χαρακτήρα περισσότερο γενικό παρά ειδικό, που στόχο τους είχαν την εξοικείωση με τη δυναμική των φαινομένων μέσα από τα οποία προέκυψαν οι πιο σύγχρονοι προβληματισμοί και προτάσεις για την οργάνωση του χώρου και τις επιπτώσεις της στην κοινωνική ζωή. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Η ιστορικότητα του αρχιτεκτονικού έργου

Κατηγορία