Η βιομηχανική κοινωνία και το μέλλον της

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος Έκδοσης

12,72

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας : 2-3 εβδομάδες

Ὁ Θεόδωρος (Τέντ) Καζύνσκι θεωρήθηκε μαθηματικὴ ἰδιοφυΐα καὶ ἔγινε δεκτὸς στὸ Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ σὲ ἡλικία 16 ἐτῶν, ὅπου δίδαξε γιὰ ἕνα μικρὸ διάστημα. Ὡστόσο, διέκοψε ἀπότομα τὴν πολλὰ ὑποσχόμενη ἀκαδημαϊκή του σταδιοδρομία καὶ ἐγκατέλειψε τὴν ὀργανωμένη κοινωνικὴ ζωὴ καὶ τὸν σύγχρονο πολιτισμὸ γιὰ νὰ διάγει μονήρη βίο στὴν ἄγρια φύση. Ἀφοῦ ἔζησε ἐπὶ ἑπτὰ χρόνια ὡς ἐρημίτης, συνειδητοποίησε ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ διαφύγει τῶν συνεπειῶν τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ, ἀφοῦ διαπίστωσε ὅτι τὸ περιβάλλον του καταστρέφεται ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τῶν ἐπιχειρηματικῶν δραστηριοτήτων στὴν οἰκεία του περιοχή. Ἀποφάσισε νὰ ἀναλάβει τρομοκρατικὴ δράση κατὰ τῆς βιομηχανικῆς-τεχνολογικῆς κοινωνίας διαμέσου τῆς ἀποστολῆς παγιδευμένων ἐπιστολῶν σὲ τεχνοκράτες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τραυματιστοῦν 23 ἄτομα καὶ 3 νὰ σκοτωθοῦν. Ἀπὸ τὸ 1978 ἕως τὸ 1996 παρέμενε ἀσύλληπτος. Ἐπειδὴ οἱ ἀρχὲς δὲν γνώριζαν τὴν ταυτότητά του τοῦ ἔδωσαν τὴν περιληπτικὴ ὀνομασία Unabomber (University and Airline BΟmber) ἐξαιτίας τοῦ γεγονότος ὅτι τὰ θύματά του ἄνοιγαν τὶς ἐπιστολές τους συνήθως στὸ πανεπιστημιακό τους γραφεῖο ἢ κατὰ τὴν διάρκεια ἀεροπορικοῦ ταξιδίου. Τὸ 1995 ὑποχρέωσε τὶς ἀμερικανικὲς ἐφημερίδες εὐρείας κυκλοφορίας New York Times καὶ Washington Post, ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς συνέχισης τῆς τρομοκρατικῆς του δράσης, νὰ δημοσιεύσουν ἕνα μανιφέστο του, μὲ τίτλο «Ἡ βιομηχανικὴ κοινωνία καὶ τὸ μέλλον της». Στὸ μανιφέστο αὐτό, τὸ ὁποῖο παρουσιάζουμε στὶς σελίδες ποὺ άκολουθοῦν, ὁ Καζύνσκι διατυπώνει συνοπτικὰ τὶς βασικές του ἀπόψεις γιὰ τὸν σύγχρονο τεχνολογικὸ πολιτισμό, τὸν ὁποῖο προσδιορίζει ὡς τὴν οὐσιώδη αἰτία τῶν κοινωνικῶν καὶ προσωπικῶν προβλημάτων, προδιαγράφει ἕνα ζοφερὸ μέλλον ἀνθρώπινης ὀδύνης ὑπὸ τὸ βιομηχανικὸ σύστημα καὶ προτείνει ὡς ἀναγκαστικὴ λύση τὴν καταστροφή του καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς ἀνθρωπότητας στὴν πρωτόγονη ζωή. Συνελήφθη τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1996 καθ’ ὑπόδειξιν τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ καταδικάσθηκε σὲ διὰ βίου ἐγκλεισμό. Μέχρι καὶ σήμερα, 77 ἐτῶν πλέον, ζεῖ σὲ φυλακὴ ὑψίστης ἀσφαλείας. Ὡστόσο παραμένει δραστήριος, ἔχει γράψει δεκάδες μελέτες, ἐνῶ ἀλληλογραφεῖ μὲ τὸν ἔξω κόσμο καὶ παίρνει θέση γιὰ μιὰ σειρὰ ἐπίκαιρων ζητημάτων.

(Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Η βιομηχανική κοινωνία και το μέλλον της

Κατηγορία
Βλέπετε: Η βιομηχανική κοινωνία και το μέλλον της 12,72
Προσθήκη στο καλάθι