Οσμανική πραγματικότητα – Συστημική παρά-θεση δομών και λειτουργιών – Ι. Το δεσποτικό κράτος

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος Έκδοσης

39,75

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας : 2-3 εβδομάδες

Τι εννοούμε με τον όρο «οσμανική πραγματικότητα»; Έναν κοινωνικό τύπο ιστορικά καθορισμένο, ένα πολιτειακό μόρφωμα, μια συνολική κοινωνία ή έναν ιδιαίτερο πολιτισμικό κύκλο; Όλα αυτά μαζί, σε ιδιότυπο σύγκραμα που συνθέτει τη μορφολογική πλαισίωση του ολωτικού κοινωνικού φαινομένου. Πάνω από όλα όμως η «οσμανική πραγματικότητα» θεωρείται ως δομημένο σύνολο το οποίο διακρίνεται από την διά-ταξη των σχέσεων εξουσίας. Αναντίρρητα η «οσμανική πραγματικότητα» αφορά πλειάδα λαών στους οποίους για αιώνες είχε επιβληθεί βίαια, σημαδεύοντας αποφασιστικά την κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική τους εξέλιξη και βέβαια τη διαμόρφωση της βασικής προσωπικότητάς τους. Οι αναφορές μπορεί να γίνουν σ’ όλα τα επίπεδα της κοινωνιολογικής παρατήρησης. Σε μικροκοινωνικό, οι στάσεις και οι συνήθειες αλλά και η ατομική και συλλογική συμπεριφορά που εξηγούν το ανεξήγητο της καθημερινότητας, παραπέμπουν στην επαχθή οσμανική κληρονομιά, κάτι που παρατηρείται σε θεσμικό, αλλά και μακροκοινωνικό επίπεδο. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Οσμανική πραγματικότητα – Συστημική παρά-θεση δομών και λειτουργιών – Ι. Το δεσποτικό κράτος

Βλέπετε: Οσμανική πραγματικότητα – Συστημική παρά-θεση δομών και λειτουργιών – Ι. Το δεσποτικό κράτος 39,75
Προσθήκη στο καλάθι