Τοπική ιστορία – Από τις θεωρητικές στις εκπαιδευτικές της εκφάνσεις

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος Έκδοσης

15,00

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας : 2-3 εβδομάδες

Ο τόπος και η ιστορία του έχει απασχολήσει την ανθρώπινη διανόηση από πολύ νωρίς. Η εφεύρεση και η διάδοση του έντυπου υλικού συνέβαλαν στη διάχυσή της αλλά και στην επισήμανση της σημασίας της για την απόκτηση συλλογικής, τοπικής και εθνικής ταυτότητας. Στον ελλαδικό χώρο η Τοπική Ιστορία εμφανίζε-ται πιο έντονα από τον 19ο αιώνα και εξακολουθεί έως τις μέρες να αποτελεί ένα πεδίο με το οποίο ασχολούνται άτομα με ακαδημαϊκό και μη υπόβαθρο. Το βιβλίο αυτό εξετάζει την εξέλιξη της Τοπικής Ιστορίας ως κλάδου της Ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις θεωρητικές αρχές που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την παραγωγή της. Στη συνέχεια, εγκύπτει στην αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας μελετώντας διαχρονικά την εισαγωγή της, μέσα από προγράμματα σπουδών, διδακτικό υλικό και μεθοδολογία, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην εκπαίδευση της Τοπικής Ιστορίας μέσω ενός προπτυχιακού προγράμματος και των αποτελεσμάτων του. Τέλος, παρατίθενται ενδεικτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας.

(Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Τοπική ιστορία – Από τις θεωρητικές στις εκπαιδευτικές της εκφάνσεις

Βλέπετε: Τοπική ιστορία – Από τις θεωρητικές στις εκπαιδευτικές της εκφάνσεις 15,00
Προσθήκη στο καλάθι