Τζιυπριανός

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος Έκδοσης

5,00

Ἐφέραν τή συρτοθηλιάν, τζι’ εἶ(δ)α τοµ πού ἐστάθη
–µέ πῶς ἐτυραννίστηκε µέ πῶς ὅτ’ ἐποστάθη–,
ἐβλόησέν το τό σιοινίν τζι’ εἶπεν τους – ἔν νά µείνει
µ’ ὅσα τραβᾶ τζι’ ἐτράβησεν στήγ γῆν, ἡ ρωµιοσύνη.

(Απόσπασμα από το ποίημα)

Τζιυπριανός

Βλέπετε: Τζιυπριανός 5,00
Προσθήκη στο καλάθι